Strengur styrkir heimafólk í tilefni afmælis

Í tilefni af 60 ára afmæli Veiðiklúbbsins Strengs hefur Strengur skrifað undir styrktarsamninga til þriggja ára við þrjú verðug verkefni í heimabyggð sinni, Vopnafirði. Framlög renna til Björgunarsveitarinnar Vopna, yngri deilda fótbolta hjá Ungmennafélaginu Einherja, og til Ísoldar Fannar Vilhjálmsdóttur, ungs listhlaupara á skautum, sem stefnir að því að keppa á næstu vetrarólympíuleikum sem haldnir verða 2022.

„Það gleður okkur að geta stutt þessi góðu málefni í heimabyggð. Við vinnum að verkefni sem tengist uppbyggingu áa og vernd laxastofna í Vopnafirði og erum því hluti af samfélaginu hér. Stuðningur okkar við þessi verkefni endurspeglar einlægan vilja okkar til að vera virkir þátttakendur í samfélagi íbúanna hér á svæðinu með því að axla okkar ábyrgð á vexti þess og velferð.“

Gísli Ásgeirsson, framkvæmdastjóri Strengs

„Vopnafjarðarhreppur fagnar því að stutt sé við hið mikilvæga starf, sem unnið er hjá björgunarsveitinni Vopna, og öllum þeim stuðningi sem stuðlar að vexti og velgengni Einherja og annars afreksfólks á sviði íþrótta á svæðinu.“

Þór Steinarsson, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps

Styrkveitinguna nú ber upp á sama tíma og Strengur stendur að einu umfangsmesta verkefni sem um getur til stuðnings villtum laxi. Verkefnið „Verndarsvæði laxa á Norðausturlandi“, einstætt náttúruverndarverkefni sem fjármagnað er af Sir Jim Ratcliffe, hefur að markmiði að vernda Atlantshafslaxinn á Norðausturlandi. Atlantshafslaxinum hefur hnignað um alla Norður-Evrópu og má sem dæmi nefna að á mörgum svæðum snúa einungis 3-5% af laxa aftur í ár sínar til hrygningar, samanborið við 25% fyrir tuttugu árum.

„Stofni Atlantshafslaxins er ógnað, en hér á Norðausturlandi hefur verið gripið til varna. Verkefnið „Verndarsvæði laxa“ er í eðli sínu frumkvöðlastarf sem unnið er að með beinum stuðningi við viðgang laxins í ánum en einnig með framkvæmd nýrra rannsókna sem vonandi geta af sér niðurstöður sem styðja við vernd stofnsins á heimsvísu.“

Jón Magnús Sigurðarson, formaður Veiðifélags Hofsár

Þá hefur Sir Jim einnig hleypt af stokkunum alþjóðlega mikilvægu rannsóknarverkefni til stuðning starfinu sem unnið er til verndar villtum laxastofnum á Norðausturlandi. Markmið rannsóknanna er að finna leiðir til að stöðva þá hnignun sem ógnar tilveru stofns Atlantshafslaxins á Norðurhveli. Með aðkomu Imperial College London og Hafrannsóknastofnunar leitast rannsóknarteymið við að komast að því af hverju hnignun stofnsins stafar og hvað hægt sé að gera til að snúa þróuninni við.

Verkefnið Verndarsvæði laxa hófst með mörg hundruð milljóna króna kaupum á Veiðiklúbbnum Streng og nokkrum bújörðum við ár með það fyrir augum að stofna einstætt og sjálfbært verndarsvæði, þar sem allur afrakstur af starfinu rynni aftur til verndar vistkerfis, áa og laxa.

Í svo umfangsmiklu verndarstarfi sem þessu felst m.a. stækkun göngusvæða laxins með nýjum laxastigum, stuðningur við stofna með greftri frjóvgaðra hrogna úr fiskum af svæðinu, stórtæk ræktun trjáa og gróðurs, ásamt styrkingu innviða við árnar og byggingu veiðihúsa af háum gæðum. Allt eru þetta aðgerðir sem krefjast hæfs staðbundins vinnuafls og aðkomu sérfræðinga á sviði vísinda.

Ein grundvallarforsenda árangurs af verndarstarfinu er líka að hefðbundinn landbúnaður haldi áfram. Bændur hafa því verið studdir til áframhaldandi búsetu á jörðum, með innheimtu lágmarksleigu, með það fyrir augum að styðja við viðkvæmt samspil náttúrufars og hefðbundinnar landnýtingar.

Fyrir tilstuðlan þessa verkefnis verður Norðausturland fyrirmynd og miðstöð verndarstarfs laxa á heimsvísu, þar sem niðurstöðum rannsókna og hagnýtum aðgerðum verndarstarfsins verður miðlað til samfélags vísinda og verndunar um allan heim til að stuðla að viðgangi villta laxastofnsins á Íslandi og endurheimt stofna í Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada og Skandinavíu.

„Stofnstærð Atlantshafslaxins er nú einungis um fjórðungur þess sem hún var upp úr 1970. Flestar tegundir sem orðið hefðu fyrir slíkri hnignun væru skilgreindar í útrýmingarhættu. Þetta er rannsóknar- og náttúruverndaráætlun með mikilvægi yfir landamæri og með samspili sem er áður óþekkt að umfangi. Í ljósi þess vandaða vísindastarfs sem hér er unnið að og mikilvægi þess fyrir náttúrvernd almennt, standa vonir okkar til þess að ríkisstjórnir landanna sem málið varðar komi einnig að borðinu með stuðningi sínum við verkefnið.“

Dr. Peter Williams, tæknistjóri INEOS Group

Sir Jim Ratcliffe hefur um langa hríð verið forvígismaður þess að vernda Atlantshafslaxinn og er sannfærður um að góður árangur hér á landi muni geta af sér þekkingu til hagsbóta öðrum sambærilegum verkefnum annars staðar í heiminum. „Ég er staðráðinn í að gera allt sem ég get til að stuðla að vernd þessara stórkostlegu fiska sem komnir eru hættulega nálægt útrýmingu. Mín trú er að verkefnið um verndarsvæði laxa og rannsóknir Imperial College og Hafrannsóknastofnunar komi til með að styðja við viðgang laxanna í þessum ám, ekki bara til skemmri tíma litið heldur einnig fyrir komandi kynslóðir,“ segir hann.

Viðbótarefni til niðurhals:

  1. Kvikmynd – styttri útgáfa
  2. Kvikmynd – lengri útgáfa
  3. Viðbótartökur (VNR IV – B-roll)